Centrul Cultural Toplița s-a înfiinţat ca instituţie publică cu personalitate juridică în baza Legii nr.203/22 mai 2006, prin comasarea Ansamblului Folcloric Profesionist „Rapsodia Călimanilor” cu Muzeul Etnografic Topliţa şi trecerea de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Topliţa în subordinea Ministerului Culturii.

Centrul Cultural Topliţa realizează prin secţiile din structura organizatorică următoarele activităţi specifice:

  • iniţiază şi realizează programe de valorificare cultural-ştiințifice şi artistice a tradiţiei şi creaţiei populare;
  • organizează şi participă la spectacole, festivaluri, sărbători şi alte manifestări cultural-artistice;
  • colaborează cu şcolile, conform programelor de învăţământ pentru explicaţii în ceea ce priveşte formarea în domeniul artei şi meşteşugurilor tradiţionale.

Aceste activităţi se desfăşoară în baza programelor şi proiectelor stabilite, prin:

  • culegeri şi cercetări de teren ce au ca temă principală etnologia, etnografia şi folcloristica, arhive de fotografii şi documente şi colecţii de artă populară;
  • culegeri de lucrări de specialitate.